by Bertel Gripenberg (1878 - 1947)

Tretton år
Language: Swedish (Svenska) 
För fin var din fot för ett trägolvs tiljor,
för fin var din fot för en vanlig dans.
Du borde ha dansat bland blekgula liljor
på silverbricka i månens glans. 

På silverbricka i månens sken,
en liten flicka så späd och vän.
Vid veka toner i rytmisk lek
du borde svävat så fin och blek.

Jag såg dig, en dansande tretton års flicka
med brådmoget allvar i sjukliga drag.
Jag såg dina ögon bedårande blicka
mot segerns och framgångens väntande dag.

Jag såg dig skalkas med blick i glans.
Se, stunden nalkas då skall din dans
när varma tonernas böljor slå
i sidensko över hjärtan gå.

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 16
Word count: 106