by Bertel Gripenberg (1878 - 1947)

Tretton år
Language: Swedish (Svenska) 
För fin var din fot för ett trägolvs tiljor,
för fin var din fot för en vanlig dans.
Du borde ha dansat bland blekgula liljor
på silverbricka i månens glans. 

På silverbricka i månens sken,
en liten flicka så späd och vän.
Vid veka toner i rytmisk lek
du borde svävat så fin och blek.

Jag såg dig, en dansande tretton års flicka
med brådmoget allvar i sjukliga drag.
Jag såg dina ögon bedårande blicka
mot segerns och framgångens väntande dag.

Jag såg dig skalkas med blick i glans.
Se, stunden nalkas då skall din dans
när varma tonernas böljor slå
i sidensko över hjärtan gå.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 16
Word count: 106