by Frans Mikael Franzén (1772 - 1847)

Sof, min söta gosse, sof
Language: Swedish (Svenska) 
Sof, min söta gosse, sof,
Ingen fluga skall dig störa,
Ingen rätta skall få lof
Minsta grand på golfvet röra.

Sof! din mamma sitter här:
Hon för barnet sitt skall vaka;
Medan pappa borta är
Från sitt barn och från sin maka.

Pappa går ifrån oss så;
Går, och lemnar oss att gråta.
Gråt ej, söta barn, ändå:
Vi åt Gud oss öfverlåta.

Dig din mor ej öfverger,
Om hon dödde än af hunger.
Gråt ej, bästa gosse! mer;
Hör din mamma, hur hon sjunger.

Mamma sjunger för sitt barn:
Hvarför skall då barnet klaga?
Mamma nystar på sitt garn,
Och skall kläder åt dig laga.

Om ej barnet ger sig ro,
Mamma från sin gerning hindras.
Hvar ska' då vi arma bo?
Hur skall då vår hunger lindras?

Sof min gosse! låt mig se,
Hur du ligger söt och drömmer.
Ser jag dig i sömnen le,
Alla sorger jag förglommer.

Sof, min söta gosse! sof,
Ingen fluga skall dig störa,
Ingen råtta skall få lof,
Minsta grand på golfvet rora.

About the headline (FAQ)

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

  • Also set in German (Deutsch), a translation by Eck ; composed by Olof Åhlström.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2010-09-19
Line count: 32
Word count: 171