The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Písničky na jednu stránku = Songs on one page

Word count: 312

by Bohuslav Martinů (1890 - 1959)

Show the texts alone (bare mode).

1. Rosička [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Authorship


Go to the single-text view


Slunečko zachodí 
Za les javorový,
A rosička padá
Na stromek višňový.

[Padej]1, ty rosičko, 
Na můj rozmaryján,
Jak [mi on]2 uroste, 
Milému ho podám.


View original text (without footnotes)

Confirmed with Anthologie z národních písní československých, kterou ze sbírek K. J. Erbena, F. Sušila, J. Kollára a J. V. Kamarýta, v Praze (Prague), Nakladatel Fr. A. Urbánek, 1874, page 111.

1 Martinů: "Padaj"
2 Martinů: "on mi"

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

2. Otevření slovečkem [ sung text checked 1 time]

Language: Moravian (Moravština)

Authorship


Go to the single-text view


Zamykaj, maměnko, 
Zamykaj kuchyňu,
Aj, máš hezkú dceru, 
Ukrademe ti ju.

Šak [jsem]1 zamykala 
Z ocele zámečkem,
Přišel tam syneček, 
Otevřel slovečkem.


View original text (without footnotes)

Confirmed with Moravské národní písné s nápěvy do textu vřaděnými, sebral a vydal František Sušil, druhé vydání, v Brně (Brno), tiskem a nákladem Karla Winikera (Karl Winiker), 1860, page 404.

1 Martinů : "sem"

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

3. Cesta k milé [ sung text checked 1 time]

Language: Moravian (Moravština)

Authorship


Go to the single-text view


Aj! Stupaj, stupaj, stupaj,
můj koníčku na most,
abych já se dostal 
k mé panence na noc.

Stupaj, stupaj, stupaj, 
můj koníčku vrané,
abych já se dostal 
do cezího kraje.

Do cezího kraje, 
do cezí dědiny, 
aby o mně lidi 
dycky nemluvili.


Confirmed with Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými, sebral a vydal František Sušil, druhé vydání, v Brně (Brno), tiskem a nákladem Karla Winikera (Karl Winiker), 1860, page 460.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

4. Chodníček [ sung text checked 1 time]

Language: Moravian (Moravština)

Authorship


Go to the single-text view


Půjdeme, půjdeme, 
Chodníčku nevíme.
Dobří [ludé]1 věďá, 
Oni nám povědá.

Půjdeme, půjdeme, 
Přes hory zelené,
Budeme tam sbírať
Maliny červené!

Maliny červené 
A jahody zralé,
Už my si vedeme
To děvčátko švarné.


View original text (without footnotes)

Confirmed with Moravské národní písné s nápěvy do textu vřaděnými, sebral a vydal František Sušil, druhé vydání, v Brně (Brno), tiskem a nákladem Karla Winikera (Karl Winiker), 1860, page 457.

1 Martinů: "lidé"

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

5. U maměnky [ sung text checked 1 time]

Language: Moravian (Moravština)

Authorship


Go to the single-text view


Dyž sem u maměnky byla, 
Dycky sem se dobře měla.

Těžko mně dělat nedali, 
[Po svadbách mně vodívali]1.

Povol sobě, zlaté dítě,
Dokud jsu já na tom světě.

Až já s teho světa zendu,
Naděláš se leda komu.

Naděláš se, nenajíš se, 
Oškubaná nachodíš se.

Nech je v pátek, nech je v svátek, 
Budeš chodit v jedných šatech.

Každý o tebe zavadí, 
Jak na cestě o kamení.

Dyž ti pán Bůh zdraví vezme, 
Žáden na tě nepohledne.


View original text (without footnotes)

Confirmed with Moravské národní písné s nápěvy do textu vřaděnými, sebral a vydal František Sušil, druhé vydání, v Brně (Brno), tiskem a nákladem Karla Winikera (Karl Winiker), 1860, pages 501-502.

1 Martinů and the footnote provided in the source book, offered with no explanation: "O službách mně povídali"

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

6. Sen Panny Marie [ sung text checked 1 time]

Language: Moravian (Moravština)

Authorship


Go to the single-text view


Usnula, usnula, 
Ja Maria v ráji,
Ja Maria v ráji, 
Ja v ráji na kraji.

Uzdál se jí sniček, 
Z jejího srdéčka,
Vyrůstla jí na něm, 
Krásná [jablonečka]1.

A ešče se ptala
Čím ty luky kvitnú?
Tú červenú růží
Či matičkú Boží?

A ešče se ptala, 
Čím to pole kvitne,
Tú bílú lelijú, 
Či pannú Marijú?

A ešče se ptala
Čím ty hory kvitnú?
Tým zeleným listem 
Čili pánem Kristem?


View original text (without footnotes)

Confirmed with Moravské národní písné s nápěvy do textu vřaděnými, sebral a vydal František Sušil, druhé vydání, v Brně (Brno), tiskem a nákladem Karla Winikera (Karl Winiker), 1860, page 789.

1 Martinů: "jablunečka"

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

7. Rozmarýn [ sung text checked 1 time]

Language: Moravian (Moravština)

Authorship


Go to the single-text view


Pod našima oknama 
rozmarýn prokvítá,
chodívá k nám šohajko, 
ode mňa ho pýtá.

Nepýtaj ho ode mňa, 
ode mňa od samej
lež ho pýtaj od otca 
od mamičky mojéj.

Já mám takých rodičů, 
co [ḿa]1 rádi majú,
prídi k nám, šohajko, 
oni [ḿa]2 ti dajú.


View original text (without footnotes)

Confirmed with Národní písně moravské v nově nasbírané, ve sbirku spořádal a vydal František Bartoš, v Brně (Brno), 1889, page 117.

1 Martinů: "mia"

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works