Μικρές Κυκλάδες (Small Cyclades)

Song Cycle by Michael 'Mikis' Theodorakis (b. 1925)

Word count: 120

?. Η Μάγια [sung text checked 1 time]

Η Πούλια πόχει εφτά παιδιά
 [ ... ]

Show a transliteration: DIN | ISO 843

Note on Transliterations

Authorship

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • GER German (Deutsch) [singable] (Christakis Poumbouris) , "Maja: Lied vom Siebengestirn", copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission

This text may be copyright, so we will not display it until we obtain permission to do so or discover it is public-domain.

Confirmed with Οδυσσέας Ελύτης, Τα Ρω του Έρωτα (The Rs of Eros), Ypsilon Editions, Athens 1986 (3rd print), page 17f.