4 digte av Herman Wildenvey

by Eyvind Alnæs (1872 - 1932)

Word count: 752

1. Højtid [sung text checked 1 time]

Nu klokker ringer 
med bud om freden...
Og julens høitid paa hvite vinger 
helt stille synker 
indover leden.

Til hjem og kammer 
er julen kommen.
Og tændt er tusinde blanke flammer 
som lys fra oven, 
fra helligdommen.

Og barneglade 
og høitidsstemte
man iler hjem fra den travle gade.
Og ingen ænser 
den tungt forglemte.

Og ingen kjenner, 
hvor smerten stinger 
den arme djævel foruten venner, 
som længselen brænder, 
naar klokken ringer.

Men ring i klokker, 
bær bud om freden,
mens mørk og motløs jeg fremad sjokker 
saa høitidssagte 
mot evigheten.

Authorship

Researcher for this text: Johann Winkler

2. Ved syrintid [sung text checked 1 time]

Han kom da hun var som en lilje saa blek.
Han gik, da hun rødmet i søvn efter lek:
Rose i knop.
Men snart vil to vaagnende øine
se efter fuglen, den fløine.
Solen staar op.

Der dufter syrin – og der stiger et gny
av alle de fugler paa jord og i sky.
Kjærtegn og sang.
Og nys under nattens narkose
er mangen en knop blit rose
endnu engang.

Han knuger en klase av hvit syrin,
det er som han sluker en haand med sin.
Lin mellem klør.
Det er som han lukker haanden
om uskyld som opgir aanden.
Uskyld som dør.

Han tenker paa haven fra hvilken han gik,
paa liljer han ranet, paa roser han fik,
tænker paa alt:
Uskyld, rose og lilje
fulgte sin sommers vilje
blomstret og faldt.

Authorship

Researcher for this text: Johann Winkler

3. Tidlig Sommermorgen [sung text checked 1 time]

Der var solskinn paa min sommerø i morges henved fire,
og det suste høit og hellig i en konglesvanger gran.
Og en røst fra himlen jog mig atter til min lire,
og min lyre lød saa skjønt, som var den aandet paa av Pan.

Og min ø den laa saa barnemild og smilte vel til nogen,
ja kanhænde til en gud, som intet gudenavn har faat.
Og det var som om en skaper gik og nynnet gjennem skogen
om at allting var vidunderlig og saare, saare godt.

Og slett aldrig kunde himlen mere morgenblaa sig høine
over sol og jord og jammerdal og aker, eng og vang.
Og smaa blomster stod langs stierne med aabne ar og øine:
Tænk, de takket for den naade at faa blomstre end en gang.

Men saa fløitet der en sangfugl mellem morgendiamanter
og den indbød Gud og verden til en kongelig koncert.
Og skjønt Gud og verden regnet den til skogens dilletanter,
gav den sangene da capo, som dens hjerte havde lært.

[ ... ]

Der er sangere i verden med forunderlige evner,
og de opper seg og skriver sine sange i en bok.
Der er ogsaa mangen sangersjæl, som verden aldri nævner
og som sang til salig tidsfordriv og glemtes i sin krok.

Der var solskin paa min sommerø i morges henved fire,
og nu sammenharmoneres der et sangkor i en gran.
Jeg vil selv akkompagnere med min morgenstemte lire...
Hvilken lykke for en lyre, dette aandepust fra Pan!

Authorship

Researcher for this text: Johann Winkler

4. Eventyr til Ellen [sung text checked 1 time]

Du kjære, lille pike, som ligger og skal dø, 
la mig digte dig et eventyr, - det sidste.
Du skal snart faa sejle, sejle paa en stor og ukjendt sjø. 
Og din baat skal bli din blomsterhvite kiste.

Og saa lander du langt henne under himlens palmekyst, 
hvor den mindste vekst er skjøn som hele verden.
Og en vogn av diamanter kommer rullende saa tyst 
og henter dig til guldgatefærden.

Og himlens heste traver med din dyre lille vogn, 
og guld og stene gnistrer under perleportens bue, 
og du tror det er en kirke i St. Peters eget sogn, 
naar du skuer himlens fattigste og allermindste stue.

Og himlens himmel bølger som et silkehav omkring, 
og nye stjerner leker snedriv gjennem kvelden.
Og blomsterskoge suser, og smaa engles palmesving 
vifter duft til dine sanser, kjære Ellen!

Og mot silkehavet seiler du i baat av blomstertræ. 
Ballonerne gaar rutefast paa himmelhimlens leder ... 
Men jorden vil du aldrig, nei aldrig mere se, 
naar den blinker som en stjernelil saa syndig langt fra eder.

Tænk deroppe, lille pike, skal du ogsaa møte Gud 
og leke gjemsel i hans store kjoles folder.
Og en yndig liten palmegren, som nu idag sprang ut, 
du saa glad i dine englehænder holder...

Og i himlen, hist i himlen skal din barndom aldrig dø, 
og eventyret der, det blir ingengang det sidste.
Men det ene, du kan hu ske fra dit jordlivs lille sjø, 
er vel angsten for den blomsterhvide kiste.

Authorship


Researcher for this text: Johann Winkler