Tre sånger af Elias Sehlstedt

by Carl Gottfried Grahl (1803 - 1884)

1. Det rätta sättet [sung text checked 1 time]

Det är ett bråk i denna verlden
Om sättet till att färdas här,
Och mången tror att lefnads-färden
Är krångligare än den är.
Det är visst icke lätt att känna
Hvad som i verlden bäst slår an;
Men lifvets mening är väl denna:
Att bjuda till, så godt man kan.

[ ... ]

Authorship:

See other settings of this text.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Den glade sångaren [sung text checked 1 time]

Jagär så glad! jag sjunga vill,
och kufvad ligger hvarje smärta,
och vid gitarrens silfverdrill,
blir glädjen dubbel i mitt hjerta.
Välkommen, Maj! Fyll min pokal!
Jag vill din skål i botten dricka,
och jubla genom skog och dal, 
med min gitarr och med min flicka.

Authorship:

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Fly! [sung text checked 1 time]

Subtitle: Eller fågeln i November

Hör du liten fogel som i trädet sitter,
höstens vindar hvina öfver sjö och strand.
Sommar´n en gång kommer, 
spar till dess ditt qvitter,
Fly! det ligger rimfrost öfver skogens rand,
jag här måste vara qvar,
men du kan fara fritta och lyckligt 
till ett bättre land.

Authorship:

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
Total word count: 245