Vier geestelijke liederen uit Jesus en de ziel

Song Cycle by Bernard Van den Sigtenhorst-Meyer (1888 - 1953), as Bernard van den Sigtenhorst-Meyer

1. Ick sach de schoonheyt, en de soetheyt aller dingen 

Ick sach de schoonheyt, en de soetheyt aller dingen
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship:

2. Den hoogen hemel is uw troon 

— This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. —

Authorship:

  • by Jan Luyken (1649 - 1712), "Den hoogen hemel is uw troon"

Total word count: 0