Svensk folkmusik satt för piano, häfte 2. Dansar

by Wilhelm Peterson-Berger (1867 - 1942)

1. Det var en söndagsafton 

Det var en söndagsafton jag mig åt lunden gick, då mötte mig en flicka så fager och så täck
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship:

2. Och jungfrun, hon går i ringen [sung text not yet checked]

Och jungfrun hon går i ringen med rödan gullband.
Det binder hon om sin kärastes arm.
Men kära min lilla jungfru, knyt inte så hårdt.
Jag ämnar ej att rymma bort.

Och jungfru hon går och lossar på rödan gullband.
Så hastigt den skälmen åt skogen då sprang.
Då sköto de efter honom med femton gevär.
Och vill ni mig något, så ha ni mig här.

Authorship:

See other settings of this text.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Kom, kom, fager ungersven! 

Kom, kom, fager ungersven, kom, för oss båda i dansen!
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship:

4. Skära hafre 

Å skära, skära hafre, men hvem ska' hafren binda?
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship:

5. Hej, svej 

Hej, svej, så får du mej, och får du mej, nog står du dej
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship:

6. Domaredansen 

Nu vilje vi begynna en domaredans, medan domaren själf är hemma
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship:

7. Vestbodansen 

Hopp, flicka lilla, vill du ha mej?
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship:

8. Inte må du tro, att jag går och friar 

Å inte må du tro jag går å friar fast jag fjäsat har för dej
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship:

9. Tala om det för ingen 

Jag gick mig ut uti ett beslut, uti tankarna många, till att söka mig en så hjärtelig den jag kär månde hålla
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship:

10. Simon i Sälle 

Här rider Simon i Sälle, här komma redeliga herrar, här komma Södermänner alla
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship:

Total word count: 66