Voluspå

Song Cycle by David Monrad Johansen (1888 - 1974)

Word count: 1007

1. Um ljod bed eg alle[sung text checked 1 time]

Um ljod bed eg alle
helga lydar,
store og smaae
sønir aat Heimdall.
Det vil du, Valfar,
at vel eg fortell
fraa fyrndeheimen
det som fyrst eg minnes.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Jotnar eg minnest[sung text checked 1 time]

Jotnar eg minnest
i upphav borne,
dei som fordom
meg fostra hadde.
Nie heimar,
nie skogmøyar,
heilagt stortre
fyrr det spratt or mold.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Aarle i old[sung text checked 1 time]

Aarle i old
var det Yme bygde.
Korkje sand eller sjø
eller svale bylgjur;
jord var inkje
upphimil inkje;
var Ginnunga-gap.
men gras var inkje.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. Sol kom sunnan[sung text checked 1 time]

Sol kom sunnan,
syster aat maanen,
slo høgre handi
um himilhestar.
Sol inkje visste
kvar salar ho aatte.
Maane ei visste
kvar magt han aatte.
Stjernur ei visste
kvar stadir dei aatte.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

5. Daa Burs sønir[sung text checked 1 time]

Daa Burs sønir
bu-land fram lyfte,
dei som Midgard
mætan skapte.
Sol skein sunnan
paa steinar i sal,
daa grodde grunnen
med grønan lauk.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

6. Ask veit eg stande[sung text checked 1 time]

Ask veit eg stande,
heiter Yggdrasil,
høgt tre, vatna
med kvitande vaag.
Derfraa kjem dogg
som i dalane fell.
Stend alltid han grøn
yvir Urdarbrunnen.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

7. Derfraa kjem møyar[sung text checked 1 time]

Derfraa kjem møyar
mangt vitande
tri fraa den sal,
under tree stend.
Urd het den eine,
den andre Verdande,
dei runeskidur skar,
Skuld den tridje.
Dei lov lagde,
dei liv kaara,
for manna-lyden
dei lagnad segjer.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

8. Tivar alle/ paa tingstolar gjekk[sung text checked 1 time]

Tivar alle
paa tingstolar gjekk,
dei høgheilage
heldo raadlag;
natt og near
namn dei gaavo,
morgon likeins
og middags-leite,
undorn og aftan
til aar aa rekne.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

9. Hittast æsir[sung text checked 1 time]

Hittast æsir
paa Idavollen,
og horg og hov
høgt dei timbra.
Dei avlar lagde
og eignir smidde.
Dei tengar laga
og tòlar gjorde.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

10. Med tavl paa tune[sung text checked 1 time]

Med tavl paa tune
dei trøydde seg glade
- var deim visst inkje
vant paa gull -
til tri der kom
tusse-møyar
med avle og age
fraa Jotunheimen.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

11. I aust sat gamle[sung text checked 1 time]

Baritone solo:
 I aust sat gamle
 jarn-gygri
 og føddes der
 Fenres ungar.
 Vert ein umfram
 av alle desse
 solar-tjuven
 i trolle-ham.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

12. Dei Heid ho kalla[sung text checked 1 time]

Dei Heid ho kalla
der til hus ho kom,
spaavise volva.
Vakte ho gandar,
med seid fòr ho alltid,
seida med ihug,
uneleg (alltid)
for illkyndt kvende.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

13. Ho folkstrid i heimen[sung text checked 1 time]

Ho folkstrid i heimen
den fyrste minnest,
daa dei Gullveig
med geirom støytte,
og i Haars hall
dei henne brende.
Dei tri gong brende
den tri gong borne
ofte, ei sjeldan
daa enn ho liver.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

14. Tivar alle[sung text checked 1 time]

Choir:
 Tivar alle
 paa tingstolar gjekk,
 dei høgheilage
 heldo raadlag;
 kvaare skal æsir
 av-laat gjeva
 eller offer alle
 gudar eige?

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

15. Spjot heiv Odin[sung text checked 1 time]

Spjot heiv Odin
og skaut i flokken,
det var folkstrid
den fyrste i heimen.
Brotin var bordvegg
i Aasa-borgi,
vanir paa opne
vollar sprungo.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

16. Tivar alle/ paa tingstolar gjekk[sung text checked 1 time]

Tivar alle
paa tingstolar gjekk
dei høgheilage
heldo raadlag;
kven hadde lufti
med løynsvik blanda
eller jøtun-ætti
Ods møy gjevi?

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

17. Einast Tor var[sung text checked 1 time]

Einast Tor var
trótin av harm;
han sjeldan slit
naar slikt han fretter.
Upp gjekk eidar,
ord og lovnad,
sættir alle
som sannfeste var.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

18. Veit ho Odins[sung text checked 1 time]

Baritone solo:
 Veit ho Odins
 auga er løynt
 i den mæte
 Mimes brunnen.
 Mjød drikk Mime
 morgon kvar ein
 av Valfaders pant

Choir:
 Vita de enn, eller kva?

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

19. Veit ho løynd er[sung text checked 1 time]

Baritone solo:
 Veit ho løynd er
 Heimdalls ljod
 under heilage
 heidra tree.
 Yvir vert sprøytt
 stride fossar
 av Valfaders pant.

Choir:
 Vita de enn, eller kva?

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

20. Ho einsam sat ute[sung text checked 1 time]

Alto solo:
 Ho einsam sat ute
 daa Ygg der kom,
 aasa-guden,
 og i augo henne saag.
 ,,Kva mun du meg frega,
 kvi freistar du meg?
 Alt veit eg, Odin,
 kvar du auga løynde?``.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

21. Gav henne Herfader[sung text checked 1 time]

Gav henne Herfader
haugar av gull,
ringar, fémunir,
at ho frøde segje,
og løyndomar
i ljose bere.
Saag ho høgt og laagt
i heimar alle.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

22. Sat der paa haugen[sung text checked 1 time]

Sat der paa haugen
og slo paa harpa
gygre-hyrding
glade Egde.
Gol um honom
i gagle-skogen
fager raud hane,
som Fjalar heiter.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

23. Gol yvir æsir[sung text checked 1 time]

Gol yvir æsir
Gullinkambe,
som hjaa Herfader
heren vekkjer.
Ein annan gjel
i jordi nede
sôtraud hane
i salom aat Hel.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

24. Saag ho valkyrjur[sung text checked 1 time]

Choir:
 Saag ho valkyrjur
 vidan komne
 greidde te ride
 aat gude-tjodi.
 Skuld ho heldt skjold
 Skogul var med.
 Gunn, Hild, Gondul
 og Geirskogul.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

25. Eg saag for Balder[sung text checked 1 time]

Eg saag for Balder
bjarte guden,
Odins sonen,
orlogo løynd.
Var han vaksin
høgt yvir voll,
mjuke, fagre
mistil-teinen.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

26. Vart av teinen[sung text checked 1 time]

Vart av teinen,
som tottest so grann,
skadeskot stygt,
Hòd han skaut.
Men Frigg ho grét
i Fensalom
yvir vaaden i Valhàll.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

27. Garm han gøyr[sung text checked 1 time]

Garm han gøyr
fyri Gnipa-heller,
feste slitnar,
og Freke han renn.
Fram ser eg lenger,
fulla kan eg tala
um ragnarok
ramt for sigtivar.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

28. Hardt er i heimen[sung text checked 1 time]

Hardt er i heimen,
hordom kaldleg,
øksold, sverd-old,
skjoldar klovna,
vind-old varg-old,
fyrr verdi stupar,
grunnen gjallar,
gygrar fljugande.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

29. Brørar kvarandre[sung text checked 1 time]

Brørar kvarandre
banesaar gjev.
Systrungar dei
skyldskap spiller.
Frendskaps-bandi
er brostne alle
Mun ingen mann
sin maalsven spara.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

30. Rym èk austan[sung text checked 1 time]

Rym èk austan
med upplyft skjold.
Jormun-gand snur seg
i jøtun-sinne.
Orm skjek kvirvlar,
men ørni klikkar,
slit i naa-ar,
Naglfar losnar.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

31. Skip fer austan[sung text checked 1 time]

Skip fer austan,
skrida mun Muspells
lydar paa hav,
men Loke styrer.
Heile fylgje
etter Freke.
Med deim er bror
til Byleist i lag.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

32. Surt fer sunnan[sung text checked 1 time]

Surt fer sunnan
med sviande eld,
det skin av sverde
so soli bleiknar.
Griotbergi gnett,
gygrane skvett,
menn paa helveg hastar,
himilen klovnar.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

33. Kjem den storfræge[sung text checked 1 time]

Kjem den storfræge
son aat Lodyn,
Odins sonen,
vil ormen vega.
Han legg til med magt,
Midgards verjar.
Og fraa heimane
folki rømer.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

34. Det gøyser eitr[sung text checked 1 time]

Det gøyser eitr
og gneistar sprutar
or gapande munnen
paa Midgards-ormen,
gjeng fèt nie
Fjørgyn-sonen,
gruv, fraa globeitle
glyme-beiste.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

35. Sol mun svartne[sung text checked 1 time]

Sol mun svartne,
sig jord i hav,
av himilen kverv
klaare stjernur.
Eimen gøyser,
og elden sleikjer.
Logar leikar
lukt til himils.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

36. Mims sønir spelar seg[sung text checked 1 time]

Mims sønir spelar seg,
men øgjes-slaatten
gjeng paa giddande
gjallar-horne.
Høgt blæs Heimdall,
set horne til vêrs.
Mæler Odin
med Mims hovud.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

37. Skjelv Yggdrasils[sung text checked 1 time]

Skjelv Yggdrasils
ask standande,
ym aldrugt tre.
Men jotun losnar.
Hustrar alle
paa hel-vegir,
fyrr enn Surts
skylding det gløyper.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

38. Ser ho upp koma[sung text checked 1 time]

Soprano solo:
 Ser ho upp koma
 andre gongen
 jord or have
 atter grønklædd.
 Fossane fell,
 flyg ørn yvir,
 ho som paa fjell
 fisken veider.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

39. Daa mun atter[sung text checked 1 time]

Daa mun atter
undersame
tavlur av gull
i grase finnast,
som dei aatte
i upphavs-tidi.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

40. Daa mun aakrar[sung text checked 1 time]

Daa mun aakrar
usaadde vekse,
Illt mun batne.
Balder han kjem.
Hòd og Balder
bur paa tufti.
Brødre-sønir
byggje saman.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

41. Sal ser ho stande[sung text checked 1 time]

Choir:
 Sal ser ho stande
 fagrar enn sol,
 med gull er han takt
 paa Gimle-lè.
 Trivst der tyde
 trugne lydar,
 mun i alder og æve
 ynde njote.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

42. Daa den store[sung text checked 1 time]

Daa den store
stig paa domstolen,
han fraa det høge
som heimen styrer.
Han sakir sætter
og domar sèt,
sèt vé som alltid
vara skal.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]