Tre sånger

Song Cycle by (Edvard) Armas Järnefelt (1869 - 1958)

Word count: 178

?. Titania [sung text checked 1 time]

En klang som av små violiner 
går svag som susning i hassel och björk,
och månen på ängarna skiner,
men skogen är midnattsmörk.
Det skymtar, det svävar som böljande hår,
det dansar på yra, eteriska tår.
   Tita! Tita! Tita!

Det skymtar som barmar och halsar,
det lyfter på släp som av silke och flor,
det vajar, det [viftar och]1 valsar
i nätta bevingade skor.
[Vem]2 är det, som håller sin vindlätta bal
vid midnattens timme i månsilversal?
   Tita! Tita! Tita!

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
1 Järnefelt: "viftar, det"
2 Järnefelt: "Hvem"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

?. Fågeln [sung text checked 1 time]

Där sitter en liten fågel
på hafvets vilda strand.
Långt borta uppgår solen
i gyllenen morgonland.

Där vinkar emellan rosor
en port af rubiner och gull.
Det växer i fågelns hjärta
en lust så längtansfull.

Han flyger mot morgon rodnan,
skön vinkar dess purpurkust;
han flaxar med svaga vingar,
han sjunger med mäktig lust.

Allt längre, allt längre han ilar,
han skådar bakom sig ej mer,
tills hvart han vänder blicken
blott öde vatten han ser.

Han flyger tills vingen brister,
han sjunker i böljonde haf,
och aftonen ler i rosor
och stjärnan i guld på hans graf.

Authorship

Go to the single-text view

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]