by Josef Julius Wecksell (1838 - 1907)

Fågeln
Language: Swedish (Svenska) 
Där sitter en liten fågel
på hafvets vilda strand.
Långt borta uppgår solen
i gyllenen morgonland.

Där vinkar emellan rosor
en port af rubiner och gull.
Det växer i fågelns hjärta
en lust så längtansfull.

Han flyger mot morgon rodnan,
skön vinkar dess purpurkust;
han flaxar med svaga vingar,
han sjunger med mäktig lust.

Allt längre, allt längre han ilar,
han skådar bakom sig ej mer,
tills hvart han vänder blicken
blott öde vatten han ser.

Han flyger tills vingen brister,
han sjunker i böljonde haf,
och aftonen ler i rosor
och stjärnan i guld på hans graf.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

  • Also set in Finnish (Suomi), a translation by Otto Manninen (1872 - 1950) ; composed by Erkki Gustaf Melartin.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2009-12-08
Line count: 20
Word count: 98