Till smärtan : Tre sånger

Song Cycle by Ture Rangström (1884 - 1947)

Word count: 52

1. Vildgässen flytta [sung text not yet checked]

— This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. —

Authorship

2. Den gamle [sung text not yet checked]

— This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. —

Authorship

3. Till smärtan [sung text not yet checked]

Jag vet ej om fullare fröjd står att nå
än när läpparna skälva av gråt,
om vi någonsin leva så gränslöst som då,
när pannan av ångest är våt.
Och ingen kom så hel och ren
till lyckans vardagssal,
som den som var med sig själv allen
en natt i skakande kval.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]