Trolltyg : Två Ballader

Song Cycle by Ture Rangström (1884 - 1947)

Word count: 175

1. Blodfågeln [sung text checked 1 time]

Och blodfågeln ropar i trollskogens djup
 [ ... ]

Authorship

This text may be copyright, so we will not display it until we obtain permission to do so or discover it is public-domain.

2. Solvända [sung text checked 1 time]

Glittrande, fnittrande solvända, hå,
är det mig du vill fånga?
Orm i stack och glöd på strå.
När bli skuggorna långa?

Mysande, fnysande hind på hed,
går du ensam i kvällen?
Jag har tappt min faders ked.
Skuggan är lång i kvällen.

Såg du glans i min faders hus,
sörjande, spörjande duva?
Jag har sett ett större ljus,
i nätterna de ljuva.

Smygande, flygande uv på berg,
ruvar du än över skatten?
Vit som lik är dödens färg.
Nu kom natten.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]