Två visor till Stockholm

Song Cycle by Ture Rangström (1884 - 1947)

Word count: 87

1. En visa om S:t Eriks stad [sung text not yet checked]

— This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. —

Authorship

2. Ritornell [sung text checked 1 time]

De satte Stockholms gator, de byggde Stockholms hus, 
de välvde stadens broar, de skänkte öl i krus.

De gjorde skepp och segel, de smidde goda svärd, 
de slogo mälartegel och kalkade vår härd.

De höllo oss till lagen, de vaktade vårt hus, 
de sörjde ock att själen ej blev förutan ljus.

De vävde våra kläder, de bakade vårt bröd, 
de står oss bi i livet allt intill våran död.

Nu ger vi tack för mödan på Sankte Eriks dag, 
ty lika värd som födan är tacksamhetens lag.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]