by Fredrik Ström (1880 - 1948)

Ritornell
Language: Swedish (Svenska) 
De satte Stockholms gator, de byggde Stockholms hus, 
de välvde stadens broar, de skänkte öl i krus.

De gjorde skepp och segel, de smidde goda svärd, 
de slogo mälartegel och kalkade vår härd.

De höllo oss till lagen, de vaktade vårt hus, 
de sörjde ock att själen ej blev förutan ljus.

De vävde våra kläder, de bakade vårt bröd, 
de står oss bi i livet allt intill våran död.

Nu ger vi tack för mödan på Sankte Eriks dag, 
ty lika värd som födan är tacksamhetens lag.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2018-11-21
Line count: 10
Word count: 87