Difference(s) between text #57630 and text #53815

Go to the Instructions

11Ingerid Sletten af Sillegjord Ingerid Sletten av Sillegjord
22havde hverken sølv eller guld, Havde hverken sølv eller gull;
33men en liten hue af farvet uld, Men en liten huve av farget ull,
44som hun havde fåt udaf mor. Som hun havde fått utav mo'r.
55
66En liden hue af farver uld, En liten huve av farget ull,
77havde hverken stas eller fo'r; Havde hverken stas eller fo'r
88men fattigt minne om far og mor, Men fattigt minne om fa'r og mo'r,
99der skinned langt mer' end guld. Der skinte langt mer enn gull.
1010
1111Hun gemte huen i tyve år, Hun gemte huven i tyve år,
1212måtte ikke slide den ud! Måtte ikke slite den ut!
1313 bærer jeg denglad son brud, "Jeg berer huven engang som brud,
1414når jeg for alteret går. Når jeg for alteret går."
1515
1616Hun gemte huen i tredive år, Hun gemte huven i tredive år,
1717måtte ikke skæmme den ud! Måtte ikke skemme den ut!
1818Så bærer jeg den så glad son brud, "Så berer jeg den så glad som brud
1919når jeg for vår Herre står. Når jeg for vor Herre står."
2020
2121Hun gemte huen i fireti år, Hun gemte huven i fireti år,
2222hugsede endnu på sin mor, Hugsede ennu på sin mo'r.
2323"vesle min hue, forvist jeg tror, "Vesle min huve, forvisst jeg tror,
2424vi aldrig for alteret står." Vi aldrig for alteret står."
2525
2626Hun ganger for kisten at tage den, Hun ganger for kisten at take den,
2727hjærtet var så stort derved; Hjertet var så stort derved;
2828hun leder frem til dens gamle sted, Hun leter frem til dens gamle sted,
2929da var der ikke tråden igjen.Da var der ikke tråden igjen.

Instructions

To select texts manually for this utility, click on the link at the top of each of the two texts you wish to compare, and then return to this page and reload it. The text ids are stored as cookies.