by Gunnar Wennerberg (1817 - 1901)

Slottsklockan
Language: Swedish (Svenska) 
Both:
 Hör, hör slottsklockans toner i stilla kväll!
 Ack, som änglar de sväva från rymden ned;
 mana till bön och på darrande vingars par
 föra bävande den upp till Allfaders tron.
 
Glunten:
 O, när hör jag väl åter er skära klang?
 Kanske aldrig? Mig tycks, att I ljuden så.
 
Both:
 Ack, men för alltid från er en förklarad ton
 lever djupt i min själ, varhelst min kosa bär.

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Leif Møller

This text was added to the website: 2014-12-12
Line count: 11
Word count: 68