by Emmanuel Hiel (1834 - 1899)

O, kom mijn' liefste!
Language: Dutch (Nederlands) 
Wat heb ik vaak zoo droef gesehreid,
    in eenzaamheid:
  kom in mijne armen,
    blonde meid! 
uw bijzijn geeft mij zaligheid,
  kom in mijne armen!
 
Gij, die van mij zoo wordt bemind,
    mijn aardig kind,
  o, kom mij kussen!
    als de wind,
die kussend ook de bloemen vindt,
  o, kom mij kussen!

Want waar ik droomend henenga, 
    of waar ik sta,
  ik mis u, liefste! 
    kom weldra,
Zoo roept mijn lied mijn herte na:
  o, kom mijn' liefste!

Confirmed with Gedichten door Emanuel Hiel (1861-62), Gent, H. Hoste, Brussel, F. Claassen, 1863, pages 21-22.


Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2016-06-14
Line count: 18
Word count: 77