by Anonymous / Unidentified Author

Paraneuma české
Language: Czech (Čeština) 
Andělé radost jměli i archandělé z Krista
narozeného tyto časy nyní,
k tomu všechny říše, že Pána Ježiše našli.
Bud' Bohu chvála od nás jemu dána,
vždycky všichni mu zpívajme a jej kolébajme,
svými dary jeho ukojme.

Ej, ej, ej panna počala i porodila,
všemu světu poslužila,
svého miláčka položila v jesle,
velká zima byla, matka povíjela syna,
její plenky byly sláma z hrachoviny,
volek, oslik na něj dýchali.

Nyní všichni pochvalme a děkujme;
Pána Boha, Spasitele, vykupitele,
Stvořitele ctíme,
že nám milost dána a s nebe poslána,
také skrze jeho syna shlazena jest vina
pokolení přehříšnému.

Note: The three verses are sung simultaneously, one per voice.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 18
Word count: 97