×

It's been 3 years since our last fund-raising drive. Help us keep the Archive free to the public. Your donation will fund the ongoing development of the world's oldest and largest online database of vocal texts and translations.

by Jarl Robert Hemmer (1893 - 1944)

Som på blånande fjärda
Language: Swedish (Svenska) 
Som på blånande fjärdar vågorna 
gå i glittrande, lekfull dans, 
så glittra och leka lågorna 
bakom din ögonfrans. 

De smyga sig fram mellan lockarna, 
som vinden rör då och då, 
de spegla de flygande flockarna 
av drömmar, som komma och gå. 

Från fransarna faller det smekande 
ett sken som ur skymningens värld. 
Men innerst så ljust och så lekande 
som solstänk på sommarens fjärd.

Confirmed with Rösterna. Dikter af Jarl Hemmer, Borgå, Holger Schildts Förlag, 1914, pages 22-23.


Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2022-10-02
Line count: 12
Word count: 64