by Paul Danckel Bast (1747 - 1803)

Betænker, i blomstrende Piger, Jer Stand
Language: Danish (Dansk) 
Betænker, i blomstrende Piger, Jer Stand. 
Og vælger, før Roserne visne, en Mand. 
Betænker i Tide de kommende År, 
Og stoler ej på en forgjængelig Vår. 

Skjønt trygge bag Dydens beskjermende Magt: 
Forsigtige skjønt I selv taer Jer i Agt: 
Og, skjønt I med Sejer tit Faren modståer: 
Så frygter dog, Piger, den slibrige Vår.  

Bekrandset, når Flora med tryllende Lyd 
Besynger sin Pragt, og Jer kalder til Fryd; 
I Dårer, betænker, hvorhen I da gåer, 
Thi Faren er skjult bag den smigrende Vår.  

Når kåde Insecter forsamles omkring, 
Og vexelviis danse om Rosen i Ring; 
Da merker, hvor hastig dens Ynde forgåer, 
Og frygter, o Piger, den farlige Vår. 

Når endelig Øjets veltalende Smiil 
Forræderst bekjender den lønlige Ild, 
Som spirende Flaner så nødig tilståer; 
Da frygter, da frygter den troløse Vår. 

Tilbyder en redelig Yngling sin Hånd, 
Og tilståer den Smerte, som plager hans Ånd; 
Da frygter Jer, om I hans Sukke forsmåer, 
Da frygter, o Piger, en æreløs Vår.

O, vinker da Hymen;  så følger hans Råd, 
Og ender ej Våren med angrende Gråd: 
Betænker de mørke, de håblose Kår, 
Som hevne en misbrugt og falmende Vår. 

Men valgde I Hymens uskyldige Fryd; 
Skal varig Lyksalighed krone Jer Dyd.  
Og Glæden, befæstet ved kommende År, 
Skal smilende glemme den flygtige Vår. 

About the headline (FAQ)

Confirmed with Paul Danckel Bast, Poetiske Forsøg, Kjøbenhavn: Nicolaus Møller, 1782, pages 80 - 82. Appears in Viser.


Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Melanie Trumbull

This text was added to the website: 2020-08-26
Line count: 32
Word count: 214