by Christen Henriksen Pram (1756 - 1821)

Kierlighedsvise
Language: Danish (Dansk) 
Tiden flyer med hurtig Vinge,
  neppe fölger Tanken den.
Spildt den ei sig bør bortsvinge;
  aldrig kommer den igien.

Kun den Kloge veed at nyde
  Tiden, trods dens lumske Iil,
Timerne hans Vink adlyde,
  iile, standse, som han vil.

Daaren trodser den, snart iile
  ham forbi ubrugte Aar;
snart i evig kiedsom Hvile
  Øjeblikket stille ståner.

Doris! jeg har seet dig drage
  vældig Tiden ved din Haand;
bind til dine Damons Dage,
  Elskede! med faste Bånd.

Confirmed with Christen Pram's udvalgte digteriske Arbeider, fjerde Bind, ed. by K. L. Rahbek, Kjøbenhavn: J. Hostrup Schultz, 1827, page 89. Appears in Viser, muntre Sange, lyriske Småting.


Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Research team for this text: Emily Ezust [Administrator] , Melanie Trumbull

This text was added to the website: 2019-12-12
Line count: 16
Word count: 76