by Christen Henriksen Pram (1756 - 1821)

Når Viin, og hvad der hører til
Language: Danish (Dansk) 
Når Viin, og hvad der hører til, 
Opvarmer os til Glæde; 
Enhver da strax, om hvad han vil, 
Er rede til at qvæde. 
Endskjøndt, når han skal sige Skandt, 
Er sådant tidt det bare Tant: 
Hvad om man dog var lidt klog iblandt? 

Et Suk for elskte Fædreland 
Ved første Skål skal stige: 
Lyksalig leve hver en Mand 
I Dannerkongens Rige! 
Vor Konge først, og så hver Sjel, 
Hvis Værk og Flid er Landets Vel, 
Højt Kongen og Landet Fred og Held! 

Den næste Skål skal offres dem, 
Hvis Sveed os Brødet vinder,  
Og dem, der værne om vort Hjem, 
Og skrække vore Fiender. 
Velsign o Himmel, Mandens Sved! 
Glæd Landet med den gyldne Fred, 
Kjæk Stridsmanden ståe til Kamp bereed! 

Og Borger, Konstner, Handelsmand, 
Og hvo det endog være, 
Som stræber for vort Fædreland, 
Dets Velfærd og dets Ære; 
Med Held de bruge Træ og Steen,  
Og Skib og Øxe, Rok og Pen, 
Til Hæder og Held for Nordens Mænd! 

About the headline (FAQ)

Confirmed with Christen Pram's udvalgte digteriske Arbeider, fjerde Bind, ed. by K. L. Rahbek, Kjøbenhavn: J. Hostrup Schultz, 1827, pages 42 - 43. Appears in Folkesange.


Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Melanie Trumbull

This text was added to the website: 2020-05-09
Line count: 28
Word count: 161