by Verner von Heidenstam (1859 - 1940)

Spörj östan, spörj västan
Language: Swedish (Svenska) 
Spörj östan, spörj västan om tankarnas gång. Gullebarn, Gullebarn lilla! 
Skum är din faders säng och trång. 
Ovan susar där natten lång 
gräset på torvorna stilla. 

Allt hos mig som kärt honom vart, 
flätan, som hänger tung och svart 
över min tröjas knäppen; 
allt hos honom, min unge falk, 
pannans höjd och draget av skalk 
över den krökta läppen — 

allt, som sökte vartannat, fick 
bultande hjärta och röst och blick, 
sjönk i ditt liv förenat. 
O min son, min älskade son! 
Husvill kärlek, som mötte hån, 
fåfängt världen har stenat. 

Husvill kärlek, som själv jag begrät,
går i blomma och skrider 
fram genom alla tider: 
han blev du, han blev evighet.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Johann Winkler

This text was added to the website: 2020-09-11
Line count: 20
Word count: 112