by Anonymous / Unidentified Author

Det är brännande yrsel i rosornas doft
Language: Swedish (Svenska) 
Det är brännande yrsel i rosornas doft,
Det är skimrande glans i det ringaste stoft,
Det är tyngande sömn och du känner likväl
som om väcktes till jublande lifsfröjd min själ!

Det är endast en dröm,
en dröm du förnekar dess namn.
Men den drar dig med qväfvande makt i sin famn,
men den drar dig med qväfvande makt i sin famn
Och ger dig först fri
först fri uti döden.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2020-09-27
Line count: 10
Word count: 71