by Carl Ludvig Östergren (1842 - 1881), as Fjalar

En dröm
Language: Swedish (Svenska) 
Med hufvudet under vingen
En liten gråsparf satt
Från himlen stjernorna logo
I stilla vinternatt.

Han slumrar och drömmar, den lille,
Och hjertat af sällhet slår,
Han drömmer om friska lunder
Och om en blommande vår,

Han ser en blånande himmel,
Ser morgonrodnan gry.
Han tycker sig lärka vara
Och svinga mot rosig sky.

Men en verld af oändlig sällhet
För drömmaren öppen låg
En framtid af sång och kärlek
I skimrande glans han såg.

Han sjöng om ungdomliga fröjder
Om rosens rodnande hy,
Han tyckte sig lärka vara
Och svinga mot rosig sky,

Allt högre han tyckte sig hinna,
Han flög och han sjöng och han brann
Men sol rann opp i öster
Och drömmens bild försvann.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2020-09-28
Line count: 24
Word count: 118