by Aasmund Olavsson Vinje (1818 - 1870)

Atterglöyma
Language: Norwegian (Bokmål) 
Hardt å halda ut: 
enno ingen gut!
Det er langt, so lenge vona! 
Mangein gut saag eg, 
som saag blidt paa meg;
men han tok meg ikki til si kona.

Ung var eg eingong
full av dans og song,
som den friske blom og blömde;
gutar raudnad daa,
naar dei paa meg saa;
men eg eldest, og dei fraa meg roömde.

Ja, dei drengir er 
blinde paa si ferd, 
stupa derfor tidt i laupet.
Mangein spræker kar
gifter seg for gard,
fær so attaat gaasi med paa kaupet.

Von er enno her:
endaa baaten ber,
um det slitast maa med austen.
Enno koma kann
han, som verdt min mann:
beste ber verdt plukkat seint um hausten.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Johann Winkler

This text was added to the website: 2020-11-25
Line count: 24
Word count: 116