by Aasmund Olavsson Vinje (1818 - 1870)

Atterglöyma
Language: Norwegian (Bokmål) 
Hardt å halda ut: 
enno ingen gut!
Det er langt, so lenge vona! 
Mangein gut saag eg, 
som saag blidt paa meg;
men han tok meg ikki til si kona.

Ung var eg eingong
full av dans og song,
som den friske blom og blömde;
gutar raudnad daa,
naar dei paa meg saa;
men eg eldest, og dei fraa meg roömde.

Ja, dei drengir er 
blinde paa si ferd, 
stupa derfor tidt i laupet.
Mangein spræker kar
gifter seg for gard,
fær so attaat gaasi med paa kaupet.

Von er enno her:
endaa baaten ber,
um det slitast maa med austen.
Enno koma kann
han, som verdt min mann:
beste ber verdt plukkat seint um hausten.

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Johann Winkler

This text was added to the website: 2020-11-25
Line count: 24
Word count: 116