by Lodewijk de Koninck (1838 - 1924)

Vlaamsche Stemme
Language: Dutch (Nederlands) 
Vlaamsche stemme,
Laat met helderheid en klemme,
Uit volle borst en vollen mond,
Klinken over 't wereldrond:
Dat ons Vlaandren nog niet dood is,
Dat ons Vlaandren eèl en groot is,
Dat ons Vlaandren nog niet sneeft,
Maar leeft!

Statig en hel,
Als de galmende bel,
Majestatisch als de koperen klokken,
Die de torens doen schokken,
Zoo klept in der Leliaarts oor,
Zoo klept der Klauwaarts Mannenkoor.

Ruischend en stil
Als de beek in haar kil,
Die als een zilverslang vonkelt
En lachend de beemden doorstronkelt,
Zingt mit den nachtegaal zoet
De Vlaamsche maagdenstoet.

Rap en gezwind
Als de vliegende wind,
Die buldert in 't loover der boomen,
Die 't water doet schuimen der stroomen,
Zoo klinkt in zijn stormende kracht
De stemme der knapen: Houdt wacht!

Laat in vaderlandsche tonen
Onvervalschte Vlaamsche zonen
Dreunen over 't wijd heelal
Vlaanderens triomfgeschal!
Dat ons Vlaandren in geen zerk ligt,
Dat het dag aan zijn werk sticht
En dat hij opsprong met een schreeuw,
De Leeuw!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Johann Winkler

This text was added to the website: 2021-02-05
Line count: 34
Word count: 164