by Albrecht Rodenbach (1856 - 1880)

Zuster godelieve
Language: Dutch (Nederlands) 
Waneer men eene bruiloft viert
daar buiten, in de wereld,
daar [zit]1 de blanke bruid omkransd,
omsluierd en ompereld,
en hoort zich door de luide feest
begroeten van alom
en zalig heeten met haar trouwe
en haren bruidegom.
 
Maar in dit vreedzaam kloosterslot,
o geestelike bruid;
hier ziet er uwe bruiloft stil
en ingetogen uit;
want ja, hier wijkt het feestbeslag
voor de overmaat van eere
der godelieve maged die
de bruid wordt van ons Heere.

View original text (without footnotes)
1 Tinel: "troont"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Johann Winkler

This text was added to the website: 2021-02-05
Line count: 16
Word count: 76