by Hendrik Conscience (1812 - 1883)

Aan den donkeren hemel
Language: Dutch (Nederlands) 
  Aan den donkeren hemel,
Te midden van 't glinsterend starrengewemel, 
  Schijnt helder de maan.
Alweder een dag van ons leven vergaan!

Gij, ridders, die, kampend, den prijs mocht behalen 
Of, treurend van spijt, uwe kracht hebt zien falen, 
Het lot voldoet morgen misschien ieders lust: 
  Gaat hopend ter rust.

    Op den toren
    Galmt de horen
    Van de wacht.
    Goeden nacht,
  Koene ridders, goeden nacht!

O maagd, die bemind wordt, van vreugd klopt u 't harte. 
O maagd, die miskend wordt, uw oog traant van smarte. 
Wat morgen ons wacht, is toch niemand bewust: 
  Gaat hopend ter rust.

    Op den toren
    Galmt de horen
    Van de wacht.
    Goeden nacht,
  Zoete maagden, goeden nacht!

   Aan den donkeren hemel,
Te midden van 't glinsterend starrengewemel, 
  Schijnt helder de maan.
Alweder een dag van ons leven vergaan   

Zijn tranen van lijden uw oogen ontvloten, 
Of hebt gij gelukkige stonden genoten; 
Vermoeid van den arbeid, van rouw of van lust, 
  Gaat hopend ter rust.

    Op den toren
    Galmt de horen
    Van de wacht.
    Goeden nacht,
  Alle menschen, goeden nacht!

A. De Boeck sets stanzas 3, 2, 5, 4, 8, 7, 1

About the headline (FAQ)

Confirmed with De Minnezanger. Middeleeuwsche Volkssage door Hendrik Conscience, Leiden, A. W. Sijthoff, 1873, pages 69-70.


Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Research team for this text: Emily Ezust [Administrator] , Johann Winkler

This text was added to the website: 2021-05-22
Line count: 35
Word count: 175