by Nino (Hjalmar) Runeberg (1874 - 1934)

Skolsång
Language: Swedish (Svenska) 
Låt oss smida i tankens smedja
av vår viljas och kärleks stål
våra vapen, till dem vi vädja
uti kampen för andens mål!
Vi vilja väpna oss alla,
så med styrka som odlat vett,
till att stå eller modigt falla
för landet, som Gud oss gett!

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 8
Word count: 46