by Ion N. Theodorescu (1880 - 1967), as Tudor Arghezi

Creion
Language: Romanian (Română) 
Oprește-ți alăuta, lăutare,
Ceva-n suspinul ei mă doare.
Și flautul adînc îmi pare
Că-mi pune surd cîteontrebare
Și nu pot sa răspund.
Lăsațimă să mă ascund.
Fluiere, naiuri, trîmbițe și strune,
V-ați adunat a geamăt, a zvon și rugăciune.
Tăceți și vînturi și fîntîni și ape,
Ca și cum n-ați fi alături, pe aproape.
Fantome vechi cu valul plumburiu,
Mihnirile odinicară...
N-ai mai tăcut, arcuș de pe vioară?

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 13
Word count: 68