Noaptea

Song Cycle by Max Eisikovits (1908 - 1983)

?. Creion [sung text checked 1 time]

Oprește-ți alăuta, lăutare,
Ceva-n suspinul ei mă doare.
Și flautul adînc îmi pare
Că-mi pune surd cîteontrebare
Și nu pot sa răspund.
Lăsațimă să mă ascund.
Fluiere, naiuri, trîmbițe și strune,
V-ați adunat a geamăt, a zvon și rugăciune.
Tăceți și vînturi și fîntîni și ape,
Ca și cum n-ați fi alături, pe aproape.
Fantome vechi cu valul plumburiu,
Mihnirile odinicară...
N-ai mai tăcut, arcuș de pe vioară?

Authorship:

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

?. Mi-e sete [sung text checked 1 time]

Tînjesc pendelete.
Mi-e foame, mi-e sete
dar naș putea, poate,
să-i spui oriși-cui
ce hrană mă poate
nutri și ce mamă.
Am pîine, merinde și vin.
Pătulul mi-e plin.
Am poame-n livadă
lăsate să cadă din
Pomi, din belșug.
Cirezile mug
de ugerii grei.
Mulgi cîte ciubere
și donițe vrei.
Nici vechea prisacă
numi este săracă
Și am în cămară
și miere amară,
pe tîngă burcate.
Mi-e silă de toate,
de rău și bine.
Mi-e foame și sete de tine.

Authorship:

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

?. Resurrexit [sung text checked 1 time]

Biciuit și-ngropat
m-am căznit șiam înviat.
Fără giulgiu și sicriu
măngropaserăți de viu.
Dar, uituci, nu v-ați gîndit
să mă fi și răstignit.
Ar fi fost recunoscute
toate cuiele bătute
pe-ntuneric, pe tăcute,
cu ciocanul, noaptea, mute.
Groapa chinurilor mele
stăntrun pisc, întrun ungher
Fărsă vreți nici să vă cer
m-ați înmormîntat in cer...
între stele mari și noi
șiați luat cheile cu voi.
Dar mi-ajunse un cuvînt
usă criptei s-o descînt.

Authorship:

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
Total word count: 220