by Ion N. Theodorescu (1880 - 1967), as Tudor Arghezi

Resurrexit
Language: Romanian (Română) 
Biciuit și-ngropat
m-am căznit șiam înviat.
Fără giulgiu și sicriu
măngropaserăți de viu.
Dar, uituci, nu v-ați gîndit
să mă fi și răstignit.
Ar fi fost recunoscute
toate cuiele bătute
pe-ntuneric, pe tăcute,
cu ciocanul, noaptea, mute.
Groapa chinurilor mele
stăntrun pisc, întrun ungher
Fărsă vreți nici să vă cer
m-ați înmormîntat in cer...
între stele mari și noi
șiați luat cheile cu voi.
Dar mi-ajunse un cuvînt
usă criptei s-o descînt.

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 18
Word count: 72