by Ion N. Theodorescu (1880 - 1967), as Tudor Arghezi

Mi‑e sete
Language: Romanian (Română) 
Tînjesc pendelete.
Mi-e foame, mi-e sete
dar naș putea, poate,
să-i spui oriși-cui
ce hrană mă poate
nutri și ce mamă.
Am pîine, merinde și vin.
Pătulul mi-e plin.
Am poame-n livadă
lăsate să cadă din
Pomi, din belșug.
Cirezile mug
de ugerii grei.
Mulgi cîte ciubere
și donițe vrei.
Nici vechea prisacă
numi este săracă
Și am în cămară
și miere amară,
pe tîngă burcate.
Mi-e silă de toate,
de rău și bine.
Mi-e foame și sete de tine.

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 23
Word count: 80