by Jonas d. y. Alströmer (1769 - 1845)

Serenad
Language: Swedish (Svenska) 
Slumra i frid när aftonens vindar 
vagga dig ljuft till drömmarnas ro! 
Kvällen är tyst, i susande lindar 
hviskas blott tyst om kärlek och tro

Och när din själ i drömmen sig svingar 
bort till de sällas härliga land, 
flägtas all sorg af änglarnes vingar 
långt ifrån dig till skuggornas land.

Slumra i ro, och glöm ej att drömma 
drömmar om kärlek, trohet och frid, 
och när du vaknar, minnet skall glömma 
blommor, som själen plockat dervid.

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

  • Also set in German (Deutsch), a translation by Anonymous/Unidentified Artist ; composed by Hugo Alfvén.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2022-05-01
Line count: 12
Word count: 77