Žalm XCVI
Language: Czech (Čeština) 
Píseň novou Pánu zpívejte,
všichni lidé jej vyvyšujte,
prozpěvujte Hospodinu,
stále ke cti jeho jménu,
jeho spasení ohlašujte!

Slávu jeho všem vypravujte,
jeho divy všechněm zvěstujte,
neb ont' Bůh sám největší,
chvály a cti nejhojnější,
nad Bohy všechny se ho bojte!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 10
Word count: 41