×

It's been 3 years since our last fund-raising drive. Help us keep the Archive free to the public. Your donation will fund the ongoing development of the world's oldest and largest online database of vocal texts and translations.

by Vladimír Roy (1885 - 1936)

Magdaléna
Language: Slovak (Slovenčina) 
Vídaval som ju v prepych, jase,
zrak jej plál ohňom dráždených túh.
Peľ ruže v lícach, bujarosť v hlase,
v salône vonnom milencov ruch.

Teraz šat čierny, kto zná, čo smúti?
V hlbokim oku - lomený lúč,
pobledlá prelesť k sústrasti núti...
„pomiluj, Pane, odpúšťať uč!“

Pokľakla, na rtoch kajúcnosť nemá,
po líci bielom sĺz kanie prúd...

To pre náš klub je výborná téma!
Za chrbtom znie mi milenca súd.
To pre náš klub je výborná téma!
Za chrbtom znie milenca súd.

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Malcolm Wren [Guest Editor]

This text was added to the website: 2020-07-03
Line count: 14
Word count: 82