Als de appels bloeien
Language: Dutch (Nederlands) 
Als de appels bloeien,
 - de schoone maand! -
en 't gers, aan 't groeien,
 de wegen baant,
de zoele winden
 zie 'k geren gaan
en blommen vinden,
 die openstaan.

Als, uit aan 't stroomen,
 half bloed, half melk,
zijn de appelboomen,
 zoo een, zoo elk;
als weeke zijde
 de takken blomt,
dan ben ik blijde:
 de zommer komt!

Als alle lieden,
 die gaan en staan,
"goendag!" mij bieden
 en spreken aan,
dan snoere en binde ik
 mijn' kommernis:
dan ondervinde ik
 dat 't zommer is!

About the headline (FAQ)

Spelling changes used by Schuyten: de appels -> d'appels; die openstaan -> die open staan; de appelboomen -> d'appelboomen; snoere en binde -> snoer en bind ; ondervinde -> ondervind

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2008-09-20
Line count: 24
Word count: 86