by Tor Hedberg (1862 - 1931)

Vid Havet
Language: Swedish (Svenska) 
Sig månen höjt vid havets rand
I kvällens dimmor sluter
dess stråle ligger invid land
i vågens stjärnor bryter.

Där ligger havet utanför
och mörk är himlen ännu
Mitt segel lyser rent
Jag hör ett sakta sorl
kring stäven.

Så tyst, så stilla kvällen är
och själva vågen drömmer
Men varje våg mig längre bär,
och varje dröm, mig drömmer.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Joost van der Linden [Guest Editor]

This text was added to the website: 2021-02-16
Line count: 13
Word count: 60