×

It's been 3 years since our last fund-raising drive. Help us keep the Archive free to the public. Your donation will fund the ongoing development of the world's oldest and largest online database of vocal texts and translations.

by Astrid Gullstrand (1874 - 1952)

Av rosor, rosor röda
Language: Swedish (Svenska) 
Av rosor, rosor röda, 
som dofta uti solens glans, 
jag binder ömt en vacker krans, 
att lägga hos de döda.
Ett fång av rosor röda 
är livets brinnande symbol, 
de döda, de ha nått ett mål, 
för dem må rosor glöda.
De leva mer än andra, 
som här på jorden vandra 
med tanke på sin död. 
Jag ber för dem, när kransen 
jag lägger mitt i glansen 
av sommarsolens glöd.

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2022-10-02
Line count: 14
Word count: 70