×

It's been 3 years since our last fund-raising drive. Help us keep the Archive free to the public. Your donation will fund the ongoing development of the world's oldest and largest online database of vocal texts and translations.

by Gustaf Ullman (1881 - 1945)

När sommaren dör
Language: Swedish (Svenska) 
Alla kvarnarnas vingar snurra.
-- Höst! Höst! --
Stenarne troget surra, surra, 
doft de mala och mala. 
Snarligt kommer den långa, svala 
skymningens tid med ro och tröst. 

Se, hur rönnbärsklasarna glöda. 
-- Tag! Tag! --
Alla ängarnes gyllne gröda 
skurits. Nakna de skina. 
Genom ljungen på branterna hvina 
stigande stormens stråkedrag.

Nu är tiden att fästa en jänta. 
-- Skön! God! --
Farligt är öfver vintern vänta. 
Förrn den nya våren är inne, 
kan förfrysa så månget sinne, 
som i hösten i flamma stod.

Alla trånande hjärtan unga, 
hör! Hör! --
Stormarnes röster hotfullt sjunga! 
Nu det gäller att bärga 
lifvets skördar och lyckan värja. 
Sommaren blek i natten dör. -- 

Confirmed with Caprifol. En samling dikter af Gustaf Ullman, Stockholm, Albert Bonniers Förlag, 1905, pages 96-97.


Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2022-10-01
Line count: 24
Word count: 104