by Gustaf Fröding (1860 - 1911)

Ett Helicons blomster
Language: Swedish (Svenska) 
Och skulla jag sörja, så vore jag tokot, 
ty ingen gör rakt, vad Vår Herre gör krokot, 
och ingen sorg på livsens stråt 
kan tvättas bort av gråt. 

Min glädje var ringa, min motgång var mycken, 
min strängalek gjord till att falla i stycken, 
och gjort att förlisa min levnads båt 
- ro hit med vin för en plåt! 

Så vill jag förhärda mitt hjärta och dricka 
dag ut och dag in och i kruset blicka, 
mitt öde i dräggen se 
och ändå le. 

Så vill jag ej fåvitskt med Herranom tvista, 
men dricka och le, tills mitt hjärta vill brista 
och själen få vila i dödens hus 
- ro hit med än ett krus!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2010-01-10
Line count: 16
Word count: 115