Två visor i gammal ton = Zwei Lieder

Song Cycle by Ture Rangström (1884 - 1947)

Word count: 270

1. Herr Lager och skön fager [sung text not yet checked]

Skön fager, I sen, hur de blomster och blader,
Skön jungfru, de liljor så ljuvliga stå,
Och göken han galer, nöjder och glader!
"Herr Lager, herr Lager, I låten mig gå!"

De björkar de luta sig samman vid stranden,
Skön jungfru, oss lyster att lustvandra där,
[Skön]1 fager och finer, I räcken mig handen!
"Herr Lager, I gören er intet besvär!"

Ett gyldene skrin har jag ärvt af min moder,
Det skolen I äga, skön fager och fin!
"Herr Lager, herr Lager, I ären för goder,
Jag aktar ej guld eller gyldene skrin!"

Så gå, vart I vill, och så drag vart Er lyster!
"Herr Lager, herr Lager, I ären mig kär!"
Då susade skogen och göken blef tyster,
[Och]1 ljuvligen doftade [blomster]2 och bär.

Men nu stå de björkar af kvällsdagg begjutna
Och skamröd är solen som blod eller vin.
Pä ängen vid än hänga liljorna brutna,
Vid äbrädden gräter skön fager och fin.

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
1 omitted by Sibelius.
2 Sibelius: "blommor"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Ett Helicons blomster [sung text checked 1 time]

Och skulla jag sörja, så vore jag tokot, 
ty ingen gör rakt, vad Vår Herre gör krokot, 
och ingen sorg på livsens stråt 
kan tvättas bort av gråt. 

Min glädje var ringa, min motgång var mycken, 
min strängalek gjord till att falla i stycken, 
och gjort att förlisa min levnads båt 
- ro hit med vin för en plåt! 

Så vill jag förhärda mitt hjärta och dricka 
dag ut och dag in och i kruset blicka, 
mitt öde i dräggen se 
och ändå le. 

Så vill jag ej fåvitskt med Herranom tvista, 
men dricka och le, tills mitt hjärta vill brista 
och själen få vila i dödens hus 
- ro hit med än ett krus!

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]