by Verner von Heidenstam (1859 - 1940)

Såg östan, såg västan
Language: Swedish (Svenska) 
Såg östan, såg västan det sjumila slott 
som ingen bebor och bevakar? 
Där brummar regnet fradgande grått 
ur rännornas rostiga drakar. 
Nu, flöjel, vänd dig med vinden och hör 
vad rännorna sjunga, när dagen dör.
Huhu! svarar flöjeln och jakar.

En dotter av jorden kom lustigt hit opp. 
Med tegel lastad var båten. 
Hon murade huset från grund till topp 
och löjena stredo med gråten. 
Vid taffeln satt dockan med purpur i hyn. 
Vart endaste ägg var ett sockergryn.
Gott bord! sade dockan belåten.

Men dockan fick sitta och spisa sig mätt. 
Och myrten bars till gemaket. 
Vår drottning steg till öppnad spinett 
med ögat undrande vaket. 
På locket lekte i blommande vår 
herdinnor och herdar bland betande får.
Förstår! sade storken på taket.

Sen dess stå de tomma trappor och rum. 
Om tvekande låset hon fattar, 
hon letar en stund bland minnena stum 
bland kappor och fjädrade hattar. 
Så bär hon det vackraste bort i ett fång. 
Av minnena väver hon Gullebarns sång.
Ett liv! svarar flöjeln och skrattar.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Johann Winkler

This text was added to the website: 2020-09-11
Line count: 28
Word count: 170