by George Călinescu (1899 - 1965)

Pașii
Language: Romanian (Română) 
Pe poarta-n-cet deschisă cind te 
  strecori tiptil,
Hoțește de-ai călca,
  Simt pașii tăi, o Ți-l.
Din miile de timbre ce
  sună-n univers
Îndată recunosc precipitatul
  mers.

Pe poarta încet deschisă cind te
  strecori tiptil
Hoțește de-ai călca simt 
  pașii tăi, o Ți-l.

Așa de frică sare prin
  crăpături șopîrla
Și-as-cunsă pe sub pietre
  din fluier cîntă gîrla,
Sau roade veverița
  alunele-n Dinți sparte

Și-n lampă se izbește un
  fluture de noapte
E-un foșnet inefabil, un
  strop in geamul ud,
Un zbor suav pe care eu
  singur îl aud

Furtuna dacă te-ar îmbrățișă
  pe drum,
Desfășurinduți părul în aer
  ca un fum,
Pămăntul de-ar urla de
  grindină și ploaie,
Și piedică ți-ar pune copacii
  Cînd se-nodaie,

Dacar trăsni prelung prin
  norii Uriași,
Te-aș recunoaște totuși
  îndată după pași.
În cale ți-aș ieși să-ți șterg obrazul ud
  Căci mersul tău suav eu singur,
   îl-aud.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Malcolm Wren [Guest Editor]

This text was added to the website: 2020-03-24
Line count: 39
Word count: 142