by Jaufre Rudel, Prince of Blaye (flourished early to mid 12th century)

Pro ai del chan essenhadors
Language: Occitan 
Pro ai del chan essenhadors
Entorn mi et ensenhairitz:
Pratz e vergiers, albres e flors,
Voutas d'auzelhs e lays e critz,
Per lo dous termini suau,
Qu'en un petit de joy m'estau,
Don nulhs deportz no-m pot jauzir
Tan cum solatz d'amor valen.

Las pimpas sian als pastors
Et als enfans bordentz petitz,
E mias sion tals amors
Don ieu sia jauzens jauzitz.
Qu'ieu la sai bona tot aitau
Ves son amic en greu loguau.
Per so suy trop soen marritz
Quar no n'ai so qu'al cor n'aten.

Luenh es lo castelhs e la tors
Ont elha jay e sos maritz,
Et si per bos cosselladors
Cosselhan non suy enantitz
--Q'autre cosselhs petit m'en vau,
Aitant n'ay fin talan corau,--
Alres no y a mais del murir,
S'alqun joy non ay en breumen.

Totz los vezis apel senhors
Del renh on sos joys fo noyritz,
E crey que-m sia grans honors
Quar ieu dels plus envilanitz
Cug que sion cortes lejau:
Ves l'amor qu'ins el cor m'enclau
Ai bon talan e bon albir,
E say qu'ilh n'a bon escien.

Lai es mos cors si totz c'alhors
Non a ni sima ni raïtz,
Et en dormen sotz cobertors
Es lai ab lieis mos esperitz ;
Et s'amors mi revert a mau
Car ieu l'am tant e liei non cau :
Tost veirai ieu si par sufrir
N'atendrai mon bon jauzimen.

Ma voluntat s'en vai lo cors,
La nueit e'l dia esclarzitz,
Laintz per talant de socors;
Mas tart mi ve e tart mi ditz:
Amicx, fa s'elha, gilos brau
An comensat tal batestau
Que sera greus a departir,
Tro qu'abdui en siam jauzen.

Per so m'en creis plus ma dolors
Car non ai lieis en luecs aizitz,
due tan no fau sospirs e plors
Qu'us sols baizars per escaritz
Lo cor no-m tengues san e sau.
Bona es l'amors e molt pro vau,
E d'aquest mal mi pot guerir
Ses gart de metge sapien.

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2010-11-04
Line count: 56
Word count: 323