Der fløj en Fugl over Sti
Language: Danish (Dansk) 
Der fløj en Fugl over Sti, 
 Stille jeg bad i den dæmrende Lund: 
Flyv i min Favn og læg paa min Mund
  Din smæltende Røst! 
 Den kvad: min Sjæl blev Sang i dit Bryst, 
  Mig selv fanger Du ej!

Der sprang en Hind over Sti, 
 Stille jeg bad i den dæmrende Lund: 
 Snehvide Syn i Længslernes Stund, 
  O dvæl hos mig, dvæl! 
 Jeg saa' dens Blik, jeh saa' i dens Sjæl, 
  Den sky, flygtende Hind.

Saa vide færdes min Fod, 
 Flyttes hvor Mennesker græder og ler; 
 Fuglen jeg hører, Hinden jeg ser, 
  Saa vide jeg gaar. 
 Til Lægeurter kender mit Saar --
  Kun Sang, sød som mit Savn.

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2018-11-20
Line count: 18
Word count: 107