by Erik Axel Karlfeldt (1864 - 1931)

Krigaren
Language: Swedish (Svenska) 
Jag är en man av ogemen bravur, 
hetsig av natur 
och väldig i amur. 
Med samma stolta steg 
och segerblickar besteg 
jag murars krön och jungfruns bur.

Finns ett befäl i ärkeängelns här, 
hos Gud och sankte Per 
jag denna post begär. 
Mot Belsebub och mörkrets 
alla hopar jag går, 
en evigt modig militär.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2018-11-20
Line count: 12
Word count: 54