Pingst
Language: Swedish (Svenska) 
Kring alla skärhemmans röda hus 
känns som en smekning solens ljus 
och pingstens helige ande. 
Låter Du, Herre, i allo lande 
krafter och doft, som här, 
strömma ur jorden och blomstren de bär, 
rakt in i människors hjärtan?

För våra öar och flagar 
är pingsthelgens klara dagar 
uppståndelsens nattvardsgång. 
Hagarnas fågelsång, 
dyningen kring våra stränder 
äro väl strängar i dina händer? 

Högt över skärgårdens röda byar 
sväva likt löften pingstens skyar. 
Herre, skänk din heliga ande 
åt fattiga byar i allo lande.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2018-11-20
Line count: 17
Word count: 82